Hai luz no futuro.
E é eléctrica.

Hai luz no futuro.
E é eléctrica.


España é unha potencia mundial en electricidade de orixe renovable.
O noso sol, o noso vento e os nosos saltos de auga son fontes de enerxía naturais, sostibles e ilimitadas.

O noso país atópase fronte a unha oportunidade única de atinxir a independencia enerxética, combater o cambio climático, crear riqueza, xerar emprego e atraer empresas e investimento estranxeira.

Grazas ás empresas eléctricas españolas temos a capacidade de transformar os nosos recursos naturais en enerxía para todos. E tamén de transformar o noso futuro e de converternos en líderes mundiais en enerxía renovable.

Só nos falta #crérnolo.España é unha potencia mundial en electricidade de orixe renovable.
O noso sol, o noso vento e os nosos saltos de auga son fontes de enerxía naturais, sostibles e ilimitadas.

O noso país atópase fronte a unha oportunidade única de atinxir a independencia enerxética, combater o cambio climático, crear riqueza, xerar emprego e atraer empresas e investimento estranxeira.

Grazas ás empresas eléctricas españolas temos a capacidade de transformar os nosos recursos naturais en enerxía para todos. E tamén de transformar o noso futuro e de converternos en líderes mundiais en enerxía renovable.

Só nos falta #crérnolo.


O consumo de enerxía por parte do sector industrial en Asturias está moi por riba da media nacional…

Fonte: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

O investimento anual dos últimos anos en redes eléctricas rondaron os 1500-2000M €…

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030

O 70% do consumo enerxético industrial de España é tecnicamente electrificable…

Fonte: JRC-IDEES; Madeddu et al.

O sector da xeración eléctrica é o que máis contribúe á descarbonización de España…

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030

O consumo de enerxía por parte do sector industrial en Asturias está moi por riba da media nacional. A fonte de enerxía máis utilizada é o carbón de importación (49 % do total), seguido da electricidade (19 %)…

Fuente: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

O investimento anual dos últimos anos en redes eléctricas rondaron os 1500-2000M €. Duplicar o investimento actual en redes eléctricas ata os…

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030

Que é aelēc?

aelēc é a asociación de empresas de enerxía eléctrica.
A súa finalidade é traballar pola transformación enerxética, a electrificación da sociedade e
a economía, a descarbonización e a loita contra o cambio climático.

Que é aelēc?

aelēc é a asociación de empresas de enerxía eléctrica.
A súa finalidade é traballar pola transformación enerxética, a electrificación da sociedade e
a economía, a descarbonización e a loita contra o cambio climático.