Hi ha llum en el futur.
I és elèctrica.

Hi ha llum en el futur.
I és elèctrica.


Espanya és una potència mundial en electricitat d’origen renovable.
El nostre sol, el nostre vent i els nostres salts d’aigua són fonts d’energia naturals, sostenibles i il·limitades.

El nostre país es troba enfront d’una oportunitat única per assolir la independència energètica, combatre el canvi climàtic, crear riquesa, generar ocupació i atreure empreses i inversió estrangera.

Gràcies a les empreses elèctriques espanyoles tenim la capacitat de transformar els nostres recursos naturals en energia per a tothom. I també de transformar el nostre futur i de convertir-nos en líders mundials en energia renovable.

Només falta #creure’ns-ho.Espanya és una potència mundial en electricitat d’origen renovable.
El nostre sol, el nostre vent i els nostres salts d’aigua són fonts d’energia naturals, sostenibles i il·limitades.

El nostre país es troba enfront d’una oportunitat única per assolir la independència energètica, combatre el canvi climàtic, crear riquesa, generar ocupació i atreure empreses i inversió estrangera.

Gràcies a les empreses elèctriques espanyoles tenim la capacitat de transformar els nostres recursos naturals en energia per a tothom. I també de transformar el nostre futur i de convertir-nos en líders mundials en energia renovable.

Només falta #creure’ns-ho.


El consum d’energia per part del sector industrial a Astúries està molt per sobre de la mitjana nacional…

Font: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

La inversió anual dels últims anys en xarxes elèctriques s’han acostat als 1.500-2.000 M€…

Font: Esborrany PNIEC 2023-2030

El 70% del consum energètic industrial d’Espanya és tècnicament electrificable…

Font: JRC-IDEES; Madeddu et al.

El sector de la generació elèctrica és el que contribueix més a la descarbonització d’Espanya…

Font: Esborrany PNIEC 2023-2030

El consum d’energia per part del sector industrial a Astúries està molt per sobre de la mitjana nacional. La font d’energia que es fa servir més és el carbó d’importació (40 % del total), seguit de l’electricitat (19 %)…

Fuente: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

La inversió anual dels últims anys en xarxes elèctriques s’han acostat als 1.500-2.000 M€.

Duplicar la inversió actual en xarxes elèctriques fins als 3.000…

Fuente: Esborrany PNIEC 2023-2030

Què és l’aelēc?

aelēc és l’associació d’empreses d’energia elèctrica.
La seva finalitat és treballar per la transformació energètica, l’electrificació de la societat i
l’economia, la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic.

Què és l’aelēc?

aelēc és l’associació d’empreses d’energia elèctrica.
La seva finalitat és treballar per la transformació energètica, l’electrificació de la societat i
l’economia, la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic.