19-02-2024

Dato do día

O consumo de enerxía por parte do sector industrial en Asturias está moi por riba da media nacional.
A fonte de enerxía máis utilizada é o carbón de importación (49% do total), seguido da electricidade (19%).

No entanto, xa existen tecnoloxías que permitirían utilizar fontes de enerxía autóctonas para a electrificación e descarbonización de ata un 48% do consumo de enerxía final De Asturias.

Fonte: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

20-02-2024

Dato do día

O investimento anual dos últimos anos en redes eléctricas rondaron os 1500-2000M €.

Duplicar o investimento actual en redes eléctricas ata os 3000M € ao ano (2700-2900M €) permitirá cumprir cos obxectivos de descarbonización de España para 2030 e aproveitar unha grande oportunidade industrial.

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030

21-02-2024

Dato do día

O 70% do consumo enerxético industrial de España é tecnicamente electrificable no curto prazo implementando tecnoloxías actualmente dispoñibles e comúns a diversos sectores industriais.

Fonte: JRC-IDEES; Madeddu et al.

22-02-2024

Dato do día

O sector da xeración eléctrica é o que máis contribúe á descarbonización de España; para 2030 reducirá as súas emisións 3/4 partes tendo como referencia o ano 2019.

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030.

23-02-2024

Dato do día

En 2030 teremos triplicado a capacidade de xerar electricidade de orixe renovable con relación a 2019.

Fonte: Borrador PNIEC 2023-2030.

26-02-2024

Dato do día

A 3 de cada 4 españois maior de 55 anos preocúpalles o cambio climático. Mentres que en mozos e mozas, de entre 15 e 24 anos, esta porcentaxe se incrementa ata o 85%.

Fonte: Eurobarometro Fairness perceptions of the green transition.

27-02-2024

Dato do día

As novas modalidades de transporte sostible como o carsharing e ridesharing son máis usadas polas xeracións máis novas (o 15 % dos menores de 24 anos usáronas no último ano)

Fonte: Estudo RACC acerca da percepción da mobilidade en Barcelona.

28-02-2024

Dato do día

O consumo de enerxía por parte do sector industrial en Andalucía está lixeiramente por debaixo da media nacional. A fonte de enerxía máis empregada é o gas natural (41% do total), seguido da electricidade (31%).

No entanto, xa existen tecnoloxías que permitirían a curto prazo electrificar case por completo varias subindustrias andaluzas: alimentaria 100%), metalúrxica non férrea (74%), química e petroquímica (88%), e maquinaria e vehículos (81%).

Fonte: IDAE; Agencia Andaluza de la Energía; Madeddu et al.

29-02-2024

Dato do día

Grazas ao abundante recurso renovable no noso país, España ten un custo de produción de electricidade máis competitivo que Europa (-c.25 % respecto da media europea en 2030).

O aumento de competitividade do noso país podería explotarse tanto pola industria «tradicional» como por parte de novos sectores electrointensivos derivados da transición: Centros de Procesamentos de datos, desalinizadoras, hidróxeno verde, transporte eléctrico, portos verdes, industria manufactureira «tradicional» (tanto a española como atraer a doutros países).

Fonte: IDAE; Agencia Andaluza de la Energía; Madeddu et al.

01-03-2024

Dato do día

Hoxe España importa case tres cuartos da súa enerxía primaria (a proveniente de fontes naturais, antes de calquera transformación). Grazas á capacidade do sistema eléctrico de transformar a enerxía renovable, España espera reducir a dependencia enerxética ata o 51 % en 2030.

Fonte: MITECO

04-03-2024

Dato do día

O sector industrial en Euskadi supón o 35 % do consumo de enerxía final, por enriba da media nacional (23 %). O gas natural e a electricidade son actualmente as fontes enerxéticas máis relevantes para a industria (39 % vs. 38 % do consumo de enerxía final respectivamente), polo que a electrificación do sector industrial vasco se sitúa +6 p.p. por enriba da media nacional.

Ademais, existen tecnoloxías dispoñibles e desenvolvidas que permitirían a electrificación e descarbonización de ata o ~93 % do consumo de enerxía final industrial no medio prazo.

Fonte: IDAE; Ente Vasco de la Energía; Madeddu et al.

05-03-2024

Dato do día

Día Mundial da Eficiencia Enerxética.

A adopción de tecnoloxías eléctricas non soamente contribuirá á descarbonización do sector, senón que tamén conducirá a melloras en eficiencia e á redución do seu consumo de enerxía.

Fonte: aelēc

06-03-2024

Dato do día

O 63% dos españois escoitou falar da economía circular e a maioría (57%) están convencidos de que axuda a preservar o medio ambiente e os recursos naturais.

Fonte: Enquisa Observatorio Cetelem Sostibilidade – Canal Sondeo 2023

07-03-2024

Dato do día

O 23% dos españois cuestiónase a instalación de placas solares de autoconsumo. O aforro económico na factura é a principal razón (59%) que motiva esta decisión.

Fonte: Enquisa Observatorio Cetelem Sostibilidade – Canal Sondeo 2023

08-03-2024

Dato do día

Temos máis de 800 000 km de redes eléctricas capaces de facer chegar enerxía barata a calquera punto do noso país. Esta lonxitude é equivalente a dar 20 voltas á Terra ou a 2 veces a distancia á Lúa.

Fonte: Compañías eléctricas