19-02-2024

Eguneko datuak

Asturiasko industria-sektorearen energia-kontsumoa Estatuko batezbestekoaren oso gainetik dago.
Energia-iturri erabiliena inportazioko ikatza da (guztizkoaren % 49) eta jarraian elektrizitatea (% 19).

Hala ere, dagoeneko badira Asturiasko azken energia-kontsumoaren % 48 elektrifikatzeko eta deskarbonizatzeko bertako energia-iturriak erabiltzeko aukera emango duten teknologiak.

Iturria: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

20-02-2024

Eguneko datuak

Azken urteotan sare elektrikoetan urtero egin den inbertsioa 1.500-2.000 milioi ingurukoa izan da.

Egun sare elektrikoetan egiten den inbertsioa 3.000 milioira arte bikoizteak (2.700-2.900 M€) Espainiak 2030erako dituen deskarbonizazio-helburuak betetzeko eta aukera industriala baliatzeko aukera emango du.

Iturria: PNIEC 2023-2030 zirriborroa

21-02-2024

Eguneko datuak

Espainiako industriaren energia-kontsumoaren % 70 teknikoki elektrifika daiteke epe laburrean, baldin eta gaur egun eskuragarri dauden eta hainbat industria-sektoretan komunak diren teknologiak ezartzen badira.

Iturria: JRC-IDEES; Madeddu et al.

22-02-2024

Eguneko datuak

Elektrizitate-ekoizpenaren sektorea da Espainiaren deskarbonizazioari gehien laguntzen dion sektorea; 2030erako, 3/4 murriztuko ditu isuriak, 2019. urtea erreferentziatzat hartuta.

Iturria: PNIEC 2023-2030 zirriborroa.

23-02-2024

Eguneko datuak

2030ean, hirukoiztu egingo dugu jatorri berriztagarriko elektrizitatea ekoizteko gaitasuna, 2019. urtearekin alderatuz gero.

Iturria: PNIEC 2023-2030 zirriborroa.

26-02-2024

Eguneko datuak

Espainian 55 urtetik gorako 4 pertsonatik 3 kezkatuta daude klima-aldaketarekin. 15 eta 24 urte bitarteko gazteen artean, berriz, ehuneko hori % 85ekoa da.

Iturria: Fairness perceptions of the green transition eurobarometroa.

27-02-2024

Eguneko datuak

Belaunaldi gazteek gehiago erabiltzen dituzte garraio jasangarriaren modalitate berriak (hala nola carsharinga eta ridesharinga). Azken urte honetan, 24 urtetik beherakoen % 15ek erabili izan dituzte.

Iturria: RACCek Bartzelonako mugikortasunaren pertzepzioari buruz egindako azterlana.

28-02-2024

Eguneko datuak

Andaluziako industria-sektoreak Espainiako batezbestekoa baino energia gutxiago kontsumitzen du. Energia-iturri erabiliena gas naturala da (guztizkoaren % 41) eta jarraian elektrizitatea (% 31).

Nolanahi ere, dagoeneko badaude epe laburrean Andaluziako hainbat azpi-industria ia erabat elektrifikatzea ahalbidetuko luketen teknologiak: elikagaiak (% 100), ez-burdinazko metalurgia (% 74), kimika eta petrokimika (% 88), eta makineria eta ibilgailuak (% 81).

Iturria: IDAE; Andaluziako Energia Agentzia; Madeddu et al.

29-02-2024

Eguneko datuak

Gure herrialdeko baliabide berriztagarri ugariei esker, Espainiak Europak baino elektrizitate kostu lehiakorragoa du (2030eko Europako batezbestekoaren aldean -%25 k.).

Gure herrialdean lehiakortasuna handituz gero, industria tradizionalaren zein trantsizioaren ondoriozko sektore elektrointentsibo berrien bidez ustia liteke: Datuak prozesatzeko zentroak, gatzgabetzeko zentroak, hidrogeno berdea, garraio elektrikoa, portu berdeak, manufaktura-industria “tradizionala” (bai Espainiakoa, bai beste herrialde batzuetakoa erakartzea).

Iturria: IDAE; Andaluziako Energia Agentzia; Madeddu et al.

01-03-2024

Eguneko datuak

Gaur egun, Espainiak bere energia primarioaren ia hiru laurden inportatzen ditu (iturri naturaletakoa, edozein eraldaketa egin baino lehen). Sistema elektrikoak energia berriztagarria eraldatzeko duen gaitasunari esker, Espainiak espero du energia-mendekotasuna % 51raino murriztea 2030ean.

Iturria: MITECO

04-03-2024

Eguneko datuak

Euskadiko industria-sektorea azken energia-kontsumoaren % 35 da, Estatuko batezbestekoa (% 23) baino handiagoa. Gaur egun, industriarentzat gas naturala eta elektrizitatea dira energia-iturri garrantzitsuenak (azken kontsumoaren % 39 eta % 38, hurrenez hurren). Ondorioz, EAEko industria-sektorearen elektrifikazioa Estatuko batezbestekoa baino ehuneko 6 puntu handiagoa da.

Horrez gain, eskuragarri eta garatuta daude epe ertainean industriaren azken energia-kontsumoaren ~% 93 elektrifikatzea eta deskarbonizatzea ahalbidetuko luketen teknologiak.

Iturria: IDAE; Energiaren Euskal Erakundea; Madeddu et al.

05-03-2024

Eguneko datuak

Energia Efizientziaren Mundu Eguna.

Teknologia elektrikoak erabiltzeak sektorea deskarbonizatzen laguntzeaz gain, efizientzia hobetzen eta energia-kontsumoa murrizten ere lagunduko du.

Iturria: aelēc

06-03-2024

Eguneko datuak

Espainiarren % 63k ekonomia zirkularraren berri dute, eta gehienak (% 57) konbentzituta daude ingurumena eta baliabide naturalak zaintzen laguntzen duela.

Iturria: Cetelem Jasangarritasunaren Behatokiaren inkesta – 2023ko zundaketa-kanala

07-03-2024

Eguneko datuak

Espainiarren % 23k erabaki dute autokontsumorako eguzki-panelak instalatzea. Erabaki horren arrazoi nagusia da fakturan lor dezaketen aurrezpen ekonomikoa.

Iturria: Cetelem Jasangarritasunaren Behatokiaren inkesta – 2023ko zundaketa-kanala

08-03-2024

Eguneko datuak

800.000 km sare elektriko ditugu, energia merkea gure herrialdeko edozein puntutara helarazteko. Luzera hori Lurrari 20 bira ematearen parekoa da, edo Ilargira dagoen distantzia halako 2.

Iturria: Elektrizitate-konpainiak