19-02-2024

Dades del dia

El consum d’energia per part del sector industrial a Astúries està molt per sobre de la mitjana nacional.
La font d’energia que es fa servir més és el carbó d’importació (40% del total), seguit de l’electricitat (19%).

Tanmateix, ja hi ha tecnologies que permetrien fer servir fonts d’energia autòctones per a l’electrificació i descarbonització de fins a un 48 % del consum d’energia final d’Astúries.

Font: IDAE; Fundación Asturiana de la Energía; Madeddu et al.

20-02-2024

Dades del dia

La inversió anual dels últims anys en xarxes elèctriques s’han acostat als 1.500-2.000 M€.

Duplicar la inversió actual en xarxes elèctriques fins als 3.000 M€ l’any (2.700-2.900 M€) permetrà complir els objectius de descarbonització d’Espanya per al 2030 i aprofitar una gran oportunitat industrial.

Font: Esborrany PNIEC 2023-2030

21-02-2024

Dades del dia

El 70% del consum energètic industrial d’Espanya és tècnicament electrificable a curt termini i implementa tecnologies disponibles actualment i comunes a diversos sectors industrials.

Font: JRC-IDEES; Madeddu et al.

22-02-2024

Dades del dia

El sector de la generació elèctrica és el que contribueix més a la descarbonització d’Espanya, el 2030 reduirà les seves emissions 3/4 parts prenent com a referència l’any 2019.

Font: Esborrany PNIEC 2023-2030

23-02-2024

Dades del dia

L’any 2030 haurem triplicat la capacitat de generar electricitat d’origen renovable respecte al 2019.

Font: Esborrany PNIEC 2023-2030

26-02-2024

Dades del dia

A 3 de cada 4 espanyols més grans de 55 anys els inquieta el canvi climàtic. Mentre que al jovent, entre 15 i 24 anys, aquest percentatge s’incrementa fins al 85%.

Font: Eurobarometro Fairness perceptions of the green transition

27-02-2024

Dades del dia

Les noves modalitats de transport sostenible com ara el carsharing i el ridesharing són més utilitzades per les generacions més joves (el 15 % dels menors de 24 anys les han fetes servir l’últim any)

Font: Estudi RACC sobre la percepció de la mobilitat a Barcelona.

28-02-2024

Dades del dia

El consum d’energia per part del sector industrial a Andalusia està lleugerament per sota de la mitjana nacional. La font d’energia més emprada és el gas natural (41% del total), seguit de l’electricitat (31%).

Tanmateix, ja hi ha tecnologies que permetrien a curt termini electrificar gairebé per complet diverses subindústries andaluses: alimentària (100%), metal·lúrgica no fèrria (74%), química i petroquímica (88%), i maquinària i vehicles (81%).

Font: IDAE; Agencia Andaluza de la Energía; Madeddu et al.

29-02-2024

Dades del dia

Gràcies al recurs renovable abundant al nostre país, Espanya té un cost de producció d’electricitat més competitiu que Europa (-c.25 % respecte a la mitjana europea l’any 2030).

L’augment de competitivitat del nostre país es podria explotar tant per la indústria “tradicional” com per part dels nous sectors electrointensius derivats de la transició: Centres de processament de dades, dessalinitzadores, hidrogen verd, transport elèctric, ports verds, indústria manufacturera “tradicional” (tant l’espanyola com atraure la d’altres països).

Font: IDAE; Agencia Andaluza de la Energía; Madeddu et al.

01-03-2024

Dades del dia

Avui Espanya importa gairebé tres quarts de la seva energia primària (la procedent de fonts naturals, abans de qualsevol transformació). Gràcies a la capacitat del sistema elèctric de transformar l’energia renovable, el 2030, Espanya espera reduir la dependència energètica fins al 51 %.

Font: MITECO

04-03-2024

Dades del dia

El sector industrial al País Basc suposa el 35% del consum d’energia final, per sobre de la mitjana nacional (23%). Actualment, el gas natural i l’electricitat són les fonts energètiques més rellevants per a la indústria (39% vs. 38% del consum d’energia final respectivament), cosa que posiciona l’electrificació del sector industrial basc +6 pp per sobre de la mitjana nacional.

A més, hi ha tecnologies disponibles i desenvolupades que permetrien l’electrificació i descarbonització de fins al 93% del consum d’energia final industrial a mitjà termini.

Font: IDAE; Ente Vasco de la Energía; Madeddu et al.

05-03-2024

Dades del dia

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

L’adopció de tecnologies elèctriques no només contribuirà a la descarbonització del sector, sinó que també conduirà a millores en eficiència i a la reducció del consum d’energia.

Font: aelēc

06-03-2024

Dades del dia

El 63% dels espanyols ha sentit a parlar de l’economia circular i la majoria (57%) estan convençuts que ajuda a preservar el medi ambient i els recursos naturals.

Font: Enquesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

07-03-2024

Dades del dia

El 23% dels espanyols es planteja la instal·lació de plaques solars d’autoconsum. L’estalvi econòmic a la factura és la raó principal (59%) que motiva aquesta decisió.

Font: Enquesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

08-03-2024

Dades del dia

Tenim més de 800.000 km de xarxes elèctriques capaces de fer arribar energia barata a qualsevol punt del nostre país. Aquesta longitud és equivalent a donar 20 voltes a la Terra o a 2 vegades la distància a la Lluna.

Font: Companyies elèctriques